TELEMEDICINA
splash

Avantajele telemedicinei

Serviciile de telemedicină aduc avantaje pentru atât pentru prestatorii de servicii medicale, cât şi pentru beneficiarii acestor servicii, pacienţii.

Pentru medici, dezvoltarea telemedicinei înseamnă:

 • comunicare mai bună între medici aflaţi la distanţă, posibilitatea contactării unor specialişti, fără a deplasa pacientul, parteneriat între medicul de familie şi ceilalţi medici specialişti, în sprijinul stabilirii rapide a unui diagnostic corect şi a unei atitudini terapeutice adecvate;
 • creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor de asistenţă medicală;
 • economie de timp pentru medicii de familie, care nu mai trebuie să facă vizite atât de dese la domiciliul pacienţilor cu boli cronice;
 • cunoaşterea mai bună a stării de sănătate a pacienţilor, prin accesul la dosarul medical al acestuia stocat în format digital;
 • creşterea accesului la resurse (echipamente medicale si informatii de specialitate) pentru medicii din zonele rurale, diminuarea stării de izolare faţă de mediul medical din centrele universitare;
 • îmbunătăţirea pregătirii continue a medicilor, prin accesul la reţelele profesionale şi la informaţii de specialitate, utilizând instrumentele moderne de e-learnig şi videoconferinţele.

Pentru sistemul de sănătate public, dezvoltarea telemedicinei înseamnă:

 • reducerea costurilor, prin evitarea redundanţei examenelor şi testelor medicale, permiţând personalului medical să aibă acces în orice moment la dosarul medical al pacientului pe care îl îngrijeşte;
 • diminuarea cheltuielior prin reducerea numărului de zile de internare, a reinternărilor şi a vizitelor la camera de gardă a spitalelor;
 • posibilitatea urmăririi continue a parametrilor vitali, de la distanţă, în timp real, evitând aglomerarea saloanelor sau a camerelor de gardă şi permiţând, pe lângă reducerea costurilor, o creştere a calităţii actului medical;
 • reducerea mortalităţii prin oferirea de consultaţii la distanţă în ceea ce priveşte primul ajutor şi apelarea serviciului de urgenţă 112, oferind informări preliminare asupra gravităţii situaţiei pacientului.

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, pentru pacienţi, dezvoltarea telemedicinei înseamnă:

 • reducerea deplasărilor la medic, a internărilor şi a vizitelor la camera de gardă a spitalelor, pentru situaţiile care nu reprezintă urgenţe;
 • reducerea izolării geografice, accesibilitate crescută la serviciile oferite de medicii specialişti pentru pacienţii aflaţi la distanţe mari de spitale, mai ales pentru cei din mediul rural;
 • economie de timp şi reducerea costurilor de deplasare în alte oraşe pentru stabilirea unui diagnostic;
 • prevenirea complicaţiilor, prin posibilitatea aplicării imediate a unui tratament corect;
 • creşterea confortului prin înregistrarea şi transmiterea din fotoliul de acasă a datelor medicale în vederea stabilirii diagnosticului şi a conduitei terapeutice de către medicul specialist;
 • reducerea spitalizărilor prelungite.
System integration concept with puzzle

Medicina viitorului

Datorită telemedicinei, diagnosticul, tratamentul şi supravegherea atentă a bolilor pot fi astăzi activităţi de rutină efectuate la domiciliul pacientului. Orice abonat poate transmite datele medicale (traseu EKG, valori ale tensiunii, glicemiei şi a altor parametri vitali) şi poate primi interpretarea acestora.

Telemedicina permite diagnosticarea şi tratamentul bolilor de la distanţă, stocarea continuă a datelor medicale şi transferarea acestora pacientului sau medicului curant.

Studiile clinice efectuate în ultimii ani arată că utilizarea telemedicinei

 • salvează vieţi,
 • economiseşte timp,
 • reduce semnificativ numărul de respitalizări,
 • îmbunătăţeşte viaţa de zi cu zi a pacienţilor.

11- medicina viitorului

Telemedicina in lume

Telemedicina se dezvoltă cu rapiditate ca o aplicaţie de medicină clinică în cadrul căreia informaţia este transferată prin telefon sau internet şi, uneori, prin alte reţele, cu scopul de a oferi consultanţă, diagnoză, tratament la distanţă sau chiar de a efectua examinări şi proceduri medicale. De la sătenii din Africa care acum două secole aprindeau focuri pe coline şi semnalizau astfel străinilor să rămână în afara graniţelor aşezărilor lor pentru a nu se molipsi de diverse boli contagioase şi până la “The Royal Flying Doctor Service of Australia” ce folosea la începutul anilor 1900 emiţătoare radio activate de un dinam cu pedale pentru comunicarea medic-pacient, telemedicina a progresat şi oferă astăzi trei categorii principale de dezvoltare:

 • înmagazinare şi transmitere de date medicale (aşa-numitul “store and forward”, în care datele transmise sunt apoi analizate off-line şi nu necesită prezenţa şi participarea ambelor parţi în acelaşi timp);
 • monitorizare la distanţă în timp real, cunoscută şi ca auto-monitorizare (permite specialiştilor să monitorizeze pacienţii la distanţă folosind diverse aparate, în special pentru boli cronice);
 • telemedicina interactivă, care oferă interacţiune în timp real între specialist şi pacient, inclusiv consultaţii telefonice, comunicare online, urmate de tratament la domiciliu.

Telemedicina reduce semnificativ numărul de spitalizări, reduce numărul de readmisii în spital după externare, micşorează listele de aşteptare pentru tratamente medicale, economisind astfel resurse importante atât pentru pacienti (transport, analize, consultaţii), cât şi pentru prestator (medic, clinică, spital). Această tehnologie permite pacienţilor, dar mai cu seamă specialiştilor, să monitorizeze parametrii vitali, să ofere servicii de consultanţă şi tratament în timp real, fără să fie necesar ca pacientul să se deplaseze, reducând astfel anxietatea provocată de vizitele la clinici şi spitale.

În mod oarecum paradoxal, România este printre ţările cele mai avansate în conectarea la distanţă pe sistemul de urgenţă, dispunând de sisteme de transmitere imagistică, tomografii computerizate, radiografii de la ambulanţe la spitale şi mai departe, la spitalele regionale pentru păreri avizate. Acest model intraspitalicesc de spitale interconectate poate fi completat acum cu medicina individualizată.

Impactul telemedicinei asupra resurselor medicale (paturi de spital, vizite ale pacienţilor externi, facilităţi asistate, monitorizări ECG) este pe masura celui asupra bolilor cronice (diabet, infarct, hipertensiune). Procesul de acceptare şi extindere a folosirii acestor tehnologii este un rezultat iminent al valorii „medicinei wireless” în domeniul medical în general şi in cardiologie şi boli cronice în special.

16-telemedicina in lume

Telemedicina în România

Introducerea telemedicinei în practica medicală românească este o realitate ce dovedeşte preocuparea medicilor de familie pentru creşterea calităţii actului medical. Medicul de familie care doreşte folosirea serviciilor de telemedicină beneficiază de sprijinul oferit în timp real de către specialiștii aflaţi în Centrul de monitorizare la distanţă al MedTelesystems, specialişti care contribuie în mod esențial la precizarea unor diagnostice, oarecum dificil de pus în condițiile unui cabinet cu dotare standard și asigură astfel un grad ridicat de accesibilitate al pacienților la servicii altfel costisitoare ca timp, efort şi costuri.

În Centrul de monitorizare medicală la distantă lucrează medici specialişti cu competenţe de interpretarea EKG, medici care evaluează şi interpretează datele transmise de la distanţă, atât de la reşedinţele pacienţilor, cât şi de la cabinetele medicilor de familie. Într-un interval de câteva minute, expeditorul primeşte reacţia specialistului prin telefon, email sau sms.

Medicii de familie, pacienţii şi familiile lor se pot consulta cu specialiştii noştri şi pot folosi această consultanţă pentru a lua deciziile optime în ceea ce priveşte tratamentul. Istoricul analizelor se păstrează în condiţii de siguranţă deplină, pentru perioade nelimitate de timp.

transf
multzam